امروز:
جمعه یکم سنبله (شهريور) ۱۳۹۸
|
21 ذي الحجة 1440
|
Fri 23 Aug 2019

60652212982730237037دیشب به خواب دیدم دستم حنا ندارد
تعبیر کرد گفتا دردت دوا ندارد
گشتار زیر باران گلگشت کوهساران
زیبا و دلپذیر است اما صفا ندارد
بر باد شرطه گویید بر سوی ما نیاید
کین زورق شکسته یک ناخدا ندارد
از پشت ابر برآ ای مهر عالم افروز
چون کلبه‌ای در این شهر یک روشنا ندارد
تا نیامدی جان، دردی نگشت درمان
شهر و محله ما دار الشفا ندارد
درویش بی‌نوایم اما ملامتم نیست
چون مهر خوب رویان شاه و گدا ندارد

در جاده مه آلود سخت است پر کشیدن
یعنی بود چه آسان پژمردن و کفیدن
پژمرده‌ای تو ای گل چون شوره زاره این دشت
کز دود آتش جهل کمرنگ و تاره این دشت
ورنه تو مهر و رأفت انیس ابر هایی
تو جلوه‌ای زعشق و ز رحمت خدایی
تو خواهری تو دختر نور خجسته‌ای تو
تو مادری تو مادر یعنی فرشته‌ای تو
کابل 13 ثور 1393

آن ماه بی مثالم سویم نظر ندارد
از سوز اشک چشمم گویا خبر ندارد
چشم سیاه شرقی هرگز به چشم تارم
یک لحظه هم نیفتاد رحمی مگر ندارد
هرچند التماسش کردم نداشت سودی
از کوی ماه رویان وفا گذر ندارد
ای کاش بودی آگه از سوز سینه من
بهر خموشی آن دریا اثر ندارد
دیشب به خواب دیدم که آمدی به کویم
جایی که گلعذاری قصد سفر ندارد
کابل ـ نهم ثور 1393

Moonلالا لالا نخواب چون شب سياهه
نصيب تو زدنيا سوز و آهه
نخواب و تاسحر بيدار بنشين
تمام شب نشين در پيش كلكين
ببين كه آسمان پر از ستاره است
ببين در آسمان يك ماه پاره است
ولي از بهر تو نوري ندارد
ز بهر تو بسر شوري ندارد
بدان بر سوي تو هرگز نتابد
به ياد تو بدان هرگز نخوابد
نصيب تو زدنيا سوز و آهه
اگر چه آسمان يك قرص ماهه
لالالالا نخواب بيدارم امشب
به دل صد آه حسرت دارم امشب
كابل يكم ثور 1393

عناوين مرتبط